BURNOUT i kako ga prevenirati

Radite posao koji vas intelektualno ili fizički potpuno iscrpljuje?

Taj pritisak je konstantan, odnosno imate osjećaj da ste stalno pod stresom, napeti i razdražljivi?

Nakon dugog i napornog radnog vremena na poslu čeka vas još mnoštvo drugih obaveza ( igra ili učenje s djecom, kućanski poslovi, dodatno obrazovanje i školovanje, drugi posao,  ili pak trening)?

Nakon svega osjećate se umorno, bezvoljno i nezadovoljno, te taj osjećaj traje duže vrijeme?

Sagorijevanje ( BURNOUT ) je vrlo česti poremećaj mentalnog zdravlja i traži poseban tretman.

“ Burnout nije problem…burnout je DILEMA”  

   ( Dr Dike Drummond TheHappyMD.com )

 

Začarani krug sagorijevanja :

1-nedostatak energije (narušeno fizičko zdravlje )

2-nedostatak empatije (narušeno emocionalno zdravlje)

3-nedostatak samopuzdanja (narušeno duševno zdravlje)

 

Dobro je, osim toga,  obratiti pažnju i na 10 znakova koji mogu ukazivati na činjenicu da ste na putu sagorijevanja:

-iscrpljenost, manjak motivcije, dominacija negativnih emocija (cinizam, frustriranosi i sl.), problemi koncentracije i pažnje, ( pojava zaboravljanja ), izostanak rezultata na poslu, narušeni odnosi kod kuće i na poslu, izostanak brige za sebe ( pretjerano pušenje ili pijenje alkohola, pretjerano konzumiranje hrane, premalo sna i dr.), preokupiranost poslom i kad to nije potrebno, potpuni izostanak zadovoljstva ( kod kuće i u karijeri), zdravstveni problemi (srčani problemi, depresije, pretilost i sl.)

Program prevencije sagorijevanja pojedincu može pomoći u prepoznavanju znakova, razlika između stresa i sagorijevanja, promjeni smjera u odnosima, ponašnju te brizi za vlastito mentalno zdravlje i konačno svladavanjem tehnika kontrole stresa .

Preuzimanje odgovornosti za vlastito mentalno zdravlje imperativ je kojemu bi svi trebali težiti.

Pozivamo Vas da se prijavite u interaktivnu edukaciju  pod nazivom:

„Prevencija sagorijevanja na poslu” 

 Program  edukacije sastoji se od tri dijela :

 1. Prepoznavanje prvih znakova stresa

2. Promjena smjera kontrolom stresa ili traženjem pomoć

3. Preuzimanje odgovornosti izgradnjom otpornosti na stres vođenjem brige o fizičkom i mentalnom zdravlju

 

Edukacija se organizira u grupnoj dinamici za najmanje 16 sudionika.

Namijenjena je pojedincima ali i stručnjacima u predškolskim ustanovama, školama i radnim sredinama

Program započinje u rujnu.

Prijaviti se možete na harmonija2@zg.t-com.hr

Kotizacija po sudioniku je 200,00 kn, nakon e-mail potvrde o uključenju u Program .