Roditeljsko savjetovanje

obitelj1Odnosi između roditelja i djece mogu biti uzrok velikih frustracija za obje strane u svim dobnim skupinama.
Roditelji su frustrirani kada se djeca ponašaju na način kako to oni ne žele ili ne bi nikako željeli . Djeca su frustrirana kada su roditeljske smjernice nejasne. Nedosljednost u govoru i djelovanju od strane roditelja može stvoriti prkos i neposluh kod djece.
Savjetovanje može pomoći u rješavanju odnosa roditelj / dijete , kao i svih poteškoća u razvoju istoga. Često se radi o edukativnim susretima za roditelje koji mogu prevenirati probleme. Savjetnici rade s roditeljima kako bi im pomogli da pronađu nenasilna rješenja (kao što su granice i dosljednost na pr.) i spriječili razvoj neprihvatljivog ponašanja.
Iako djeca možda izgledaju jednostavna za vođenje , na prvi pogled, ona zahtijevaju poseban stupanj pažnje i njege kako bi odrasti u zdravu osobu. Obiteljski uvjeti, odnosno atmosfera koju njeguju roditelji i to ne samo kao roditelji nego i kao partneri, jako utječe na to kao se djeca osjećaju, a to kako se osjećaju djeluje na njihovo ponašanje prema roditeljima i drugim članovima obitelji, prema vršnjacima…. Zadaća roditelja je da pokušaju gledati na svako dijete kao jedinstvenu osobnost kod donošenja odluka i smjernica u vođenju djeteta/djece. Iako se roditeljstvo u određenim fazama razvoja djeteta može činiti teško, s vremena na vrijeme, mnogi roditelji uvide da uz malo stručne pomoći ili samoobrazovanja može biti i puno radosti.
Savjetovanje može pomoći roditeljima na mnogo različitih načina. Nekad roditelji trebaju više priliku za informaciju, smjernicu . Stručnjaci koji su specijalizirani za roditeljstvo i / ili za područje razvojne psihologije mogu pružiti najbolju pomoć. Ti stručnjaci će uzeti u obzir trenutnu situaciju roditelja, njihov stil roditeljstva i emocionalno stanje u cilju razvoja najprikladnije intervencije. Često će roditelji dobiti i posebne upute koje će biti u stanju provesti/provjeriti sa svojom obitelji kod kuće. Napredak se prati u savjetovanju sve dok se ne ispune određeni ciljevi roditelja/savjetovanja

Savjetovanje roditelj-dijeteroditelji
Savjetovanje u kojem sudjeluju roditelj/i i dijete/djeca je isto tako česti oblik pomoći i roditelju i djeci(djetetu). Bez obzira na dob djeteta uvijek kada bilo koji roditelj osjeti da je nemoćan u svom roditeljstvu, nezadovoljan ili da se osjeća neugodno potrebno je potražiti stručnu pomoć ili barem konzumirati stručnu literaturu za početak.
Važnost takovog savjetovanja u kojemu sudjeluju i roditelji i djeca zajedno je u tome da stručna osoba ili tarapeut promatrajući komunikaciju kako onu verbalnu tako i onu neverbalnu između djeteta i roditelja , usmjerava njihovu komunikaciju u smjeru koji uvažava potrebe djeteta i educira roditelje na primjerenu roditeljsku intervenciju u određenom trenutku…